slide

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uchwalony ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. przez Sejm RP obchodzony jest 1 marca. W niedzielę w Łasku oddano hołd wszystkim walczącym o prawdziwie wolną Polskę. Tego dnia w roku 1951 w mokotowskim więzieniu, komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność…

slide

Starosta na sesjach rad gmin w Buczku i Widawie

Po zmianie Starosty Łaskiego, obowiązki Cezarego Gabryjączyka przejęła dotychczasowa Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Teresa Wesołowska. W piątek 27 lutego br. odbyła ona dwie wizyty na sesjach rad gmin. Zarówno w Widawie jak i w Buczku Pani Starosta przekazała życzenia i wyraziła nadzieję na owocną współpracę na linii gminy-powiat. Radni pogratulowali…

slide

Nowy Starosta Łaski

24 lutego br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Łaskiego, na której radni powiatowi wybrali nowego Starostę oraz Przewodniczącego Rady. Radni w pierwszej kolejności przyjęli rezygnację z funkcji Starosty Łaskiego Pana Cezarego Gabryjączyka, który od środy 25 lutego rozpoczyna pracę jako wiceminister Skarbu Państwa. Następnie w tajnym głosowaniu przy 12…